Get Adobe Flash player

Novinky

Kurzový lístok

Cannot receive data
Poradenstvo
  • účtovné poradenstvo
  • účtovný a daňový dohľad nad účtovníctvom klienta
  • ekonomické poradenstvo
  • hľadanie optimálnych riešení financovania
  • spracovanie podkladov pre úvery a leasing
  • kalkulácie a finančné plánovanie
  • návrh a tvorba podnikateľských plánov
  • tvorba vnútropodnikových smerníc
  • vypracovanie štatistických výkazov
  • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (poisťovne, štatistika, obchodný register, atď.)